Restaurant & Bistro

16 Nov
Steakwochen
16.11.
16 Nov
Restaurant à la carte
16.11. 17:30 - 23:00
17 Nov
Steakwochen
17.11.
18 Nov
Steakwochen
18.11.
18 Nov
Restaurant à la carte
18.11. 17:30 - 23:00
19 Nov
Steakwochen
19.11.
19 Nov
Spare-Ribs zum Sattessen
19.11. 17:00 - 23:00
19 Nov
Restaurant à la carte
19.11. 17:30 - 23:00
20 Nov
Ruhetag
20.11.

Events

7 Dez
Firmenweihnachtsball
07.12. 19:00
21 Dez
Firmenweihnachtsball
21.12. 19:00
31 Dez
Silvester-Party
31.12. 21:00 - 01.01. 05:00
25 Jan
Kohlball
25.01. 18:00
1 Feb
Kohlball
01.02. 18:00
8 Feb
Kohlball
08.02. 18:00
15 Feb
Kohlball
15.02. 18:00
21 Feb
90er Jahre Kohlball
21.02. 18:00
22 Feb
Kohlball
22.02. 18:00
29 Feb
Kohlball
29.02. 18:00
7 Mär
Kohlball
07.03. 18:00